Home > Posts by muot0575
Acoustic_guitar

HÒA ÂM

HỢP ÂM Hòa âm căn bản của một bài hát là các hợp âm. Do đó các bạn phải thuộc lòng các nốt trong tất cả các hợp âm, bắt đầu từ các hợp âm trưởng thứ tự nhiên,...